Lämnar ni garanti på ert jobb?

Självklart lämnar vi garanti på alla våra folieringar. Ett års garanti gäller från och med dagen för slutbesiktning. Från tillverkaren av folien finns även garanti som gäller upp till 10 år.