Kan min foliering skadas av bränsle?

Nej, folierna utformas ursprungligen för stora utomhus och inomhus ytor och säkerställs att motstå de flesta utomhus krafter (inklusive kemikalier, värme, kyla, etc.)