Hur lång tid tar det att foliera vår bil? 

Detta beror till stor del på projektet till hands. Vanlig handläggningstid är 3-4 dagar.